Isheduli

Uhlelo & Imiphumela (Izinsuku zesikhashana)

Dlala futhi

QS ROUND 5

RACE 1

11:45

14 uNtulikazi 2022

Switzerland

Abahlanganyeli

RSA RSA
MAS MAS
IND IND

Amaphuzu

3
2
1
Dlala futhi

QS ROUND 5

RACE 2

15:10

14 uNtulikazi 2022

Switzerland

Abahlanganyeli

MAS MAS
IND IND
RSA RSA

Amaphuzu

3
2
1
Dlala futhi

QS ROUND 5

RACE 3

12:17

15 uNtulikazi 2022

Switzerland

Abahlanganyeli

RSA RSA
MAS MAS
IND IND

Amaphuzu

3
2
1
Dlala futhi

QS ROUND 5

RACE 4

11:05

16 uNtulikazi 2022

Switzerland

Abahlanganyeli

RSA RSA
IND IND
MAS MAS

Amaphuzu

3
2
1
Dlala futhi

QS ROUND 5

RACE 5

12:07

16 uNtulikazi 2022

Switzerland

Abahlanganyeli

RSA RSA
IND IND
MAS MAS

Amaphuzu

3
1*
2*
Dlala futhi

QS ROUND 5

RACE 6

12:20

17 uNtulikazi 2022

Switzerland

Abahlanganyeli

RSA RSA
IND IND
MAS MAS

Amaphuzu

6
4
2
Elizayo

1/32 AMANQAMU

RACE 1

11:00

10 uLwezi 2023

Switzerland

Abahlanganyeli

TBD TBD
TBD TBD
TBD TBD
TBD TBD

Amaphuzu

Elizayo

1/32 AMANQAMU

RACE 2

12:00

11 uLwezi 2023

Switzerland

Abahlanganyeli

TBD TBD
TBD TBD
TBD TBD
TBD TBD

Amaphuzu

Elizayo

1/32 AMANQAMU

RACE 3

13:00

12 uLwezi 2023

Switzerland

Abahlanganyeli

TBD TBD
TBD TBD
TBD TBD
TBD TBD

Amaphuzu

Elizayo

1/32 AMANQAMU

RACE 4

14:00

13 uLwezi 2023

Switzerland

Abahlanganyeli

TBD TBD
TBD TBD
TBD TBD
TBD TBD

Amaphuzu

Elizayo

1/32 AMANQAMU

RACE 5

11:00

14 uLwezi 2023

Switzerland

Abahlanganyeli

TBD TBD
TBD TBD
TBD TBD
TBD TBD

Amaphuzu