Sibu Sizatu

SSLTeam SOUTH AFRICA
GOLD CUP SSL RK SSL RK
Isimo
Ukapteni
Abasebenzi
UKUPHAKAMA ISISINDO UBUDALA
TBD TBD 48

Sibu Sizatu

SSLTeam SOUTH AFRICA
GOLD CUP SSL RK SSL RK
Isimo
Ukapteni
Abasebenzi
UKUPHAKAMA ISISINDO UBUDALA
TBD TBD 48

INDABA YOKUPHILA


Imiphumela engcono kakhulu


ISIKHUNDLA UMCIMBI IDOLOBHA, S IKILASI USUKU

Amanothi

* C = UKUKHETHA KUQINISEKISIWE TBC = UKUKHETHA KUZOQINISEKISWA